O knihovně

Současnost

Od roku 2010 je knihovna umístěna v nových prostorách budovy Obecního úřadu.

Na základě nového zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách zřídila obec Střelná Místní knihovnu ve Střelné jako organizační složku obce. Do knihovny byly pořízeny počítače, takže návštěvníci mohou využívat připojení k internetu.

Díky finanční dotaci Zlínského kraje se o naši knihovnu také stará středisková knihovnice paní Věra Povalačová z knihovny v Horní Lidči a středisko Regionálních knihovnických služeb při MVK Vsetín.

V současné době vykonává funkci knihovnice Lenka Gajdošíková.

V roce 2016 činil knihovní fond 2 980 knih, z toho naučná literatura 945 svazků a krásná literatura 2 035.

Registrovaných uživatelů je 42, z toho do 15 let 18.

Výpůjčky celkem 434.

Návštěvníci celkem 259, v tom návštěvníci půjčovny 234 a návštěvníci internetu 25.

Třikrát ročně /jaro-podzim-zima/ se mění v knihovně taky tzv. cirkulační soubory knih které činí cca 300 svazků. Každý cirkulační soubor vždy zůstává v knihovně celý rok a pak se "posouvá" do sousední obce. Cirkulační soubory jsou nám k dispozici také díky finanční dotaci Zlínskéhio kraje.

V neposlední řadě se v naší knihovně nepůjčují jen knihy a časopisy, ale knihovna slouží také třeba k vítání nových občánků nebo se zde uskutečnují různé kurzy, např.kurz pletení pediku nebo velikonoční či vánoční pečení perníčků.